Παρασκευη 1 Δεκεμβριου, 2023

RSS

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΒΟΗΘΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

“ΓΕΜΕΛΕΙΟ” Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Το Δημόσιο ΙΕΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ), Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, του Ν. 4763/2020 (Α΄254),αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του  Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου του, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.Α. Γ6α/Γ.Π. 7037, άρθρο1, παρ.2 / ΦΕΚ4445 /Β΄/22-08-2022).

Σκοπός των  ΙΕΚ είναι να παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, με στόχο οι καταρτιζόμενοι  να  αποκτήσουν  επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, διαμορφώνοντας  ένα σαφές επαγγελματικό προφίλ, ικανό  να τους δώσει τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση.

Ειδικότερα σκοπός του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια Θεωρητικής, Εργαστηριακής και Πρακτικής Άσκησης, Νοσηλευτικό Προσωπικό Δ.Ε. κατηγορίας,  Ειδικότητας: ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ικανού να παρέχει Νοσηλευτική Φροντίδα σε όλους τους χώρους άσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ

Βασικές Πληροφορίες

Ιστορία του ΔΙΕΚ

Κτιριακή Υποδομή – Φωτογραφίες

Μαθήματα Ειδικότητας

Κανονισμός Λειτουργίας

Οδηγός Σπουδών

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Πρόσβαση Αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ-Κατατακτήριες Εξετάσεις

Χρήσιμα Έντυπα-Αιτήσεις

Πρακτική Άσκηση

Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριων

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Δράσεις Δ.ΙΕΚ

Πρόσβαση

Επικοινωνία

Μετάβαση στο περιεχόμενο