Σαββατο 24 Σεπτεμβριου, 2022

RSS

Έκδοση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018Β΄ στο Δ.Ι.Ε.Κ. -Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειο

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Υποβολή αιτήσεων για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. ”ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Α ΔΙΕΚ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Έκδοση οριστικού πίνακα επιτυχόντων καταρτιζομένων για το Α΄ Εαρινό Εξάμηνο 2018Α στο Δ.Ι.Ε.Κ.-Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειο

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων καταρτιζομένων για το Α εξάμηνο σπουδών χειμερινό 2017Β στο ΔΙΕΚ του Ψ.Ν.Α “Δρομοκαΐτειο”

Για να δείτε το πίνακα πιέστε εδώ

Aιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. ”ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”

Για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ

Έκδοση οριστικού πίνακα επιτυχόντων καταρτιζομένων για το Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο 2016Β στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α.΄΄ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ΄΄

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Α’ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ.2016Β ΣΤΟ “ΓΕΜΕΛΕΙΟ” Δ.Ι.Ε.Κ.-Ψ.Ν.Α <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Πιέστε εδώ για να δείτε το πίνακα σε μορφή adobe reader

Aιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. ”ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”, ειδικότητας: ” Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Πιέστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του Δ.Ι.Ε.Κ του Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο

Οριστικός Πίνακας Καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ -Ψ.Ν.Α “Δρομοκαϊτειο”-Α Εαρινό Εξάμηνο 2016Α

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ -Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειου

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader ή εδώ σε μορφή word

Νέες εγγραφές στο «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» Δημόσιο ΙΕΚ

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε pdf

Έκδοση οριστικού πίνακα καταρτιζομένων του Α’ Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 στο ΔΙΕΚ του ΨΝΑ “Δρομοκαΐτειο”

Πιέστε εδώ για να δείτε τον πίνακα.

Πίνακας μορίων καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ Ψ.ΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ -Προσωρινός

Πιέστε εδώ για να δείτε τον πίνακα.