Τριτη 18 Φεβρουαριου, 2020

RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α “Δρομοκαϊτειο”

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΔΟΧ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Πατήστε εδώ  για να δείτε τον πίνακα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Κατεβάστε το αρχείο