Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ματαίωσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 1119/782959/26-01-2018 διακήρυξης του ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και διενέργειας νέου ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1517/783357/02-02-2018 διακήρυξη.

Σας ενημερώνουμε ότι στη σύγκλιση της 2329ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφασίσθηκαν τα εξής:

  1. Η ματαίωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1119/782959/26-01-2018 διακήρυξης του ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 34.403,40 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 42.660,22 €συμπ/νου Φ.Π.Α.), εξαιτίας της εκ των υστέρων διαπίστωσης του Γραφείου Προμηθειών ότι εκ παραδρομής δεν υπήρξε συμπερίληψη ορισμένων υγειονομικών υλικών. (Θέμα 1ο)
  2. Η διενέργεια ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 59.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 73.904,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.).

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο