Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Ταυτότητα

Η ιστορία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ξεκίνησε «εν Χίω, σήμερον τη δεκάτην τρίτην του μηνός Φεβρουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού (1880) έτους εν τω Ελληνικώ Προξενικώ Καταστήματι, κειμένω επί της οδού Απλωταριάς της πόλεως ταύτης, στο οποίο προσήλθε ο Ζωρζής Δρομοκαΐτης και έλαβε χώραν η σύνταξη της Διαθήκης του, με την οποίαν ίδρυσε το λαμπρό κληροδότημα».

Η ιστορία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο», ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 1887 όταν πρωτοάνοιξε τις πύλες του με την ονομασία «ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΝ ΖΩΡΖΗ ΚΑΙ ΤΑΡΣΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΟΥ» και δύναμη 110 κλίνες.

Σήμερα, μετά από 132 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και κοινωνικής προσφοράς, διαθέτει 304 αναπτυγμένες ενδονοσοκομειακές ψυχιατρικές κλίνες και 205 εξωνοσοκομειακές κλίνες σε Μονάδες και προγράμματα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα διαμερίσματα). Στελεχώνεται με 550 άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξυπηρετεί περίπου 15.000 ασθενείς τον χρόνο, αποτελώντας δικαίως ένα από τα αρτιότερα και σημαντικότερα ειδικά Νοσοκομεία της χώρας μας.

Σήμερα, στο Νοσοκομείο λειτουργούν:

  • Τρεις Ψυχιατρικοί Τομείς,
  • Παθολογικός Τομέας
  • Εργαστηριακός Τομέας και
  • Διατομεακά τμήματα και Μονάδες

Αποστολή του νοσοκομείου είναι :

  • Η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση , και ταυτόχρονα:
  • Η προαγωγή της ψυχικής υγείας με παροχή υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας με τη δημιουργία στεγαστικών και επαγγελματικών δομών στην κοινότητα.

Εκτός των βασικών ψυχιατρικών υπηρεσιών και της νοσηλείας, σκοπός του νοσοκομείου είναι :

  • Η αγωγή ψυχικής υγείας στα πλαίσια της πρόληψης
  • Η μετανοσοκομειακή φροντίδα
  • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των γιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας

Το Δρομοκαΐτειο είναι απλά ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανωτάτη αρχή του Δρομοκαϊτείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς. Το Δρομοκαΐτειο συνδέεται μόνο λειτουργικά με τη ΔΥ.ΠΕ. και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥ.ΠΕ ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (ολομέλεια του Σ.Τ.Ε, Απόφ. 337/2008).

Μετάβαση στο περιεχόμενο