Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

Κοινωνική Υπηρεσία

Το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»  παρέχει εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, σε όλες τις κλινικές και δομές του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας:

  • Αξιολογούν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών και συμβάλλουν στη δημιουργία του θεραπευτικού πλάνου.
  • Υποστηρίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειες τους στη μετανοσοκομειακή τους αποκατάσταση.
  • Διασυνδέουν τους ασθενείς με υπηρεσίες της κοινότητας, για τη συστηματική υποστήριξη και την κοινωνική τους δικτύωση.
  • Προωθούν τις αρχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
  • Μετεκπαιδεύουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του νοσοκομείου κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και διέπονται από τις αρχές και τις αξίες του Κώδικα Δεοντολογίας της κοινωνικής εργασίας. Επιδιώκουν τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωσή τους σύμφωνα με τις εξελίξεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (μεταπτυχιακές σπουδές, ψυχοθεραπευτικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.α.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο