Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Μουσείο

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

Μουσείο Ψ.Ν.Α Δρομοκαϊτειο

Ιστορικό

Είναι το πρώτο νοσοκομειακό μουσείο που ιδρύθηκε  στη Ελλάδα την 1ην Νοεμβρίου 1995 μετά από 108 χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου,  πάνω σε μια ιδέα του τότε προέδρου Δ.Σ. κ. Νικολάου Τσική, με υπευθύνους, για τη διευθέτηση και συντήρηση, τον Παναγιώτη Πικιό και τον Κωνσταντίνο Παντελάκη. Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται ιατρικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό, εγκαταλείμματα αποβιωσάντων ασθενών, καθώς και φωτογραφικό υλικό, στα  οποία καταγράφεται η ιατρονοσηλευτική και εργοθεραπευτική δραστηριότητα του Θεραπευτηρίου. Επίσης, συγγράμματα γνωστών λογοτεχνών όπως του Γεωργίου Βιζυηνού, του Μιχαήλ Μητσάκη του Ρώμου Φιλύρα, ανέκδοτα ποιήματα του Κωστή Παλαμά και επιστολές του Δημητρίου Βικέλα. Επιπλέον, ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται έργα των νοσηλευθέντων ζωγράφων  Ανδρέα Κρυστάλλη,  Βαλεντίνου Ίλβες, Μόσχου, Aριστείδη Λάμδα, Νικόλαο Τράγκα και Καραμάνου.

Το μουσείο ανακαινίστηκε επί προεδρίας του κ. Ισιδώρου Πρωΐου, ο οποίος για το σκοπό αυτό όρισε πολυμελή επιτροπή, υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Δουβίκα. Η επιτροπή εργάστηκε επί μακρόν για τη βελτίωση του χώρου, την  αναδιάταξη, επανατοποθέτηση και τακτοποίηση του μουσειακού υλικού σε νέες ενότητες, με σκοπό τη  ανάδειξη και καλύτερη παρουσίασή του. Από ιδρύσεώς του, το μουσειακό υλικό εμπλουτίζεται  συνεχώς και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ενδιαφέροντα εκθέματα του  Μουσείου, το οποίο, σημειωτέο,  στεγάζεται σε περίοπτο χώρο του κτηρίου του Συνεδριακού Κέντρου του Νοσοκομείου.

Επικοινωνία

Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι,  ΤΚ 12461

2132046200 – 2132046105 – 2132046102

Εποπτεία Μουσείου

Από τον Οκτώβριο του 2021 η εποπτεία του Μουσείου έχει ανατεθεί σε τριμελή ομάδα με συντονίστρια την Γεωργία Δουβίκα και μέλη,  την Παναγιώτα Κορμπάκη και τη Μαρίνα Μηλιώνη. Η ομάδα αυτή εκτός από τη γενικότερη διευθέτηση θεμάτων του Μουσείου έχει ως έργο την υποβολή προτάσεων για τη συντήρηση και βελτίωσή του, την ευθύνη υποστήριξης των μελετητών και, επίσης, τη διαχείριση – διενέργεια των επισκέψεων και ξεναγήσεων σε ομάδες πολιτών και σχολεία. Οι προαναφερθείσες κυρίες,  ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μουσείο εθελοντικά, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, και διακρίνονται, επίσης, για τις εικαστικές και, εν γένει, τις καλλιτεχνικές ανησυχίες τους.

Τηλ: 2132046102 – 105

Μπορείτε να κατεβάσετε σε PDF μια συνοπτική παρουσίαση πατώντας εδώ.

Συλλογές εκθέματα

Φωτογραφίες

Έργα νοσηλευθέντων δοκίμων

Ιατρικο υλικό

Εγκαταλείμματα ασθενών

Φωτογραφικό υλικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο