Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Ιστορία της Σ.Α.Ε.Κ (πρώην Δ.ΙΕΚ)

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥ  ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

    Η  Νοσηλευτική Σχολή, ειδικότητας: Βοηθού Νοσηλευτή, ιδρύθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» το 1994 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 373- ΦΕΚ 211Α /6-12-1994).

    Κτισμένη και εξοπλισμένη με δαπάνη της Καλλιόπης και της Παρασκευής Γεμέλου εις μνήμη των συζύγων των, Ιωάννου και Μιχαήλ Γεμέλου, στεγάζεται σε αυτόνομο και ανεξάρτητο κτήριο, εντός του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ».

   Από την ίδρυσή της, το 1994 λειτούργησε ως Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή (ΜΤΕΝΣ). Αποφοίτησαν 89 σπουδαστές/τριες.

    Με την υπ’ αριθμ. Υ7β/οικ 4289 K.Y.Aπόφαση, (ΦΕΚ 1492/τ.Β΄7-12-2000) από  ΜΤΕΝΣ  μετατράπηκε  σε ΤΕΕ Α΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών. Αποφοίτησαν 115 σπουδαστές/τριες.

    Από ΤΕΕ Α΄ κύκλου  Βοηθών Νοσηλευτών μετατράπηκε σε ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών με την υπ΄αριθ.Υ7β/γπ οικ 49151Κ.Υ.Απόφαση,(ΦΕΚ676/τ.Β΄/30-4-2007). Αποφοίτησαν 200 σπουδαστές/ τριες.

    Από 16/09/2015 ιδρύθηκε και λειτουργεί ως Δημόσιο ΙΕΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΄΄ΒΟΗΘΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ΄΄, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Με την υπ΄αριθμ απόφαση Γ4α/Γ.Π. 12972/ 3-6-2015 (ΦΕΚ1038 Β΄).

Μετάβαση στο περιεχόμενο