Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ ΥΠ2 ΩΖΡΥ469Η27-5ΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΑΠΗ ΥΠ3 6Δ2Τ469Η27-813

Οικονομική βεβαίωση δέσμευσης οικ. έτους 2023 για την λειτουργία του Οικοτροφείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Οικονομική βεβαίωση δέσμευσης οικ. έτους 2023 για την λειτουργία του Οικοτροφείου «ΑΓΑΠΗ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

Τροποποίηση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ οικ. έτους 2019

Τροποποίηση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ε. ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ οικ. έτους 2019

Τροποποίηση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Χ. ΦΟΡΜΑΝΟΥ οικ. έτους 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο