Σαββατο 3 Ιουνιου, 2023

RSS

Ενίσχυση του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας Covid-19 για το έτος 2023.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (2) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΣΠΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Ενίσχυση του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Ενίσχυση του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19