Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού Έσοδα – Έξοδα Μαρτίου 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Έσοδα – Έξοδα Νοεμβρίου 2019

Έσοδα – Έξοδα Οκτωβρίου 2019

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων οικ. έτους 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο