Πεμπτη 30 Νοεμβριου, 2023

RSS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού Έσοδα – Έξοδα Μαρτίου 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Έσοδα – Έξοδα Νοεμβρίου 2019

Έσοδα – Έξοδα Οκτωβρίου 2019

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων οικ. έτους 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΦΟΡΜΑΝΟΥ

Έσοδα – Έξοδα Σεπτεμβρίου 2019

Έσοδα – Έξοδα Αύγουστος 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο