Τριτη 26 Σεπτεμβριου, 2023

RSS

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

3/12/2010
Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή adobe acrobat pdf ή εδώ σε μορφή ms word doc.

Μετάβαση στο περιεχόμενο