Σαββατο 3 Ιουνιου, 2023

RSS

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑϊΤΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2/11/2010
Πιέστε εδώ για να δείτε την απάντηση σε μορφή ms word doc ή εδώ σε μορφή adobe acrobat pdf