Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑϊΤΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2/11/2010
Πιέστε εδώ για να δείτε την απάντηση σε μορφή ms word doc ή εδώ σε μορφή adobe acrobat pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο