Σαββατο 13 Ιουλιου, 2024

RSS

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διευκόλυνση των πυρόπληκτων για τη λήψη υπηρεσιών υγείας

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2347/26-07-2018, θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, Σ.Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», το Νοσοκομείο μας και οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες των κλινικών του δηλώνει τη συμπαράστασή του στους πληγέντες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαϊών και ανακοινώνει την, κατά προτεραιότητα και εκτός λίστας αναμονής, παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής υποστήριξης προς αυτούς και τις οικογένειές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο