Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Δελτίο Τύπου

                                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικώς με καταγγελίες για ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και φάρμακα, οι οποίες έγιναν από ιδιώτες, απασχολούμενους με ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου στην καθαριότητα του Νοσοκομείου, σας ενημερώνομε ότι αυτές είναι ανακριβέστατες. Το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει μεν πρόβλημα ταμειακών διαθεσίμων έχει, όμως, πλήρη επάρκεια φαρμάκων, συρίγγων και λοιπού υγειονομικού υλικού.

Η αναφορά, επίσης, στην πολλαπλή χρήση των συρίγγων είναι ψευδέστατη, κακόβουλη και συκοφαντική για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο επιτελεί το έργο του κάτω από αντίξοες συνθήκες με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χρησιμοποιώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και με πλήρη συμμόρφωση προς στους κώδικες ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας.

Ο Πρόεδρος

Ισίδωρος Πρώιος

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου από εδώ σε μορφή pdf.

Μετάβαση στο περιεχόμενο