Πεμπτη 17 Οκτωβριου, 2019

RSS

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακηρυξη σε μορφή word ή εδώ σε μορφή adobe reader