Σαββατο 3 Ιουνιου, 2023

RSS

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΚ  ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

  • Χάμος Ιάκωβος – Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ.
  • Σκαλιώτου Άννα – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής
  • Ζεγγίνη Ελένη – Εκπαιδεύτρια Νοσηλεύτρια, PhD

Το Εκπαιδευτικό  Προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, έμπειρο και με συνείδηση της αποστολής του, ώστε με τη δέουσα κατανόηση και υπευθυνότητα να επιτυγχάνει την απαραίτητη κατάρτιση των σπουδαστών.