Σαββατο 24 Σεπτεμβριου, 2022

RSS

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΚ  ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

  • Χάμος Ιάκωβος – Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ.
  • Τζέλα Αγαπία – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής
  • Σκαλιώτου Άννα – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής

Το Εκπαιδευτικό  Προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, έμπειρο και με συνείδηση της αποστολής του, ώστε με τη δέουσα κατανόηση και υπευθυνότητα να επιτυγχάνει την απαραίτητη κατάρτιση των σπουδαστών.