Δευτερα 26 Οκτωβριου, 2020

RSS

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΚ  ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

  • Καμπίτση Άννα  – Διευθύντρια ΔΙΕΚ
  • Χάμος Ιάκωβος – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής (Msc)
  • Τζέλα Αγαπία – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής
  • Σκαλιώτη Άννα – Εκπαιδευτικός  Νοσηλευτικής

Το Εκπαιδευτικό  Προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, έμπειρο και με συνείδηση της αποστολής του, ώστε με τη δέουσα κατανόηση και υπευθυνότητα να επιτυγχάνει την απαραίτητη κατάρτιση των σπουδαστών.