Πεμπτη 2 Ιουλιου, 2020

RSS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΜΗΝΩΝ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ WORD ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ADOBE ACROBAT