Τεταρτη 1 Φεβρουαριου, 2023

RSS

Διαγωνισμός με διαδικασίες απ’ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οικιακών ειδών (συλλογή κλειστών προσφορών)

Πιέστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη σε μορφή pdf ή εδώ σε μορφή word