4 Δεκεμβριου, 2022

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεα υγειονομικού υλικού.

Επιλέξτε εδω για να μεταφορτώσετε τη διακήρυξη σε μορφή word, ή εδώ σε μορφή pdf