Παρασκευη 24 Σεπτεμβριου, 2021

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεα υγειονομικού υλικού.

Επιλέξτε εδω για να μεταφορτώσετε τη διακήρυξη σε μορφή word, ή εδώ σε μορφή pdf