26 Μαρτιου, 2023

RSS

Διακήρυξη για τη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του ηλεκτρικού υποσταθμού του Νοσοκομείου

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf