Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Διακήρυξη ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού Προϋπολογισμού 59.600,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 73.904,00 € με ΦΠΑ 24%

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ σε μορφή word

Μετάβαση στο περιεχόμενο