Σαββατο 24 Σεπτεμβριου, 2022

RSS

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία Υποστήριξης Λογισμικού «Διοικητικοοικονομικου Υποσυστήματος και του Υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΔΟ-ΒΙ)»

Πιέστε εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή adobe reader

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ