Παρασκευη 9 Δεκεμβριου, 2022

RSS

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού στο computer room και μετάπτωση υπαρχουσών εφαρμογών

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη.

Πιέστε εδώ για να δείτε το ΤΕΥΔ.