Παρασκευη 21 Ιουνιου, 2024

RSS

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού στο computer room και μετάπτωση υπαρχουσών εφαρμογών

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη.

Πιέστε εδώ για να δείτε το ΤΕΥΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο