Σαββατο 16 Οκτωβριου, 2021

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ SLA’s ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΣΝ)

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ADOBE ACROBAT