Τριτη 16 Απριλιου, 2024

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

24/11/2010
Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή adobe acrobat pdf ή εδώ σε μορφη ms word doc.

Μετάβαση στο περιεχόμενο