Πεμπτη 16 Σεπτεμβριου, 2021

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε pdf πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έγγραφο ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.