Δευτερα 5 Ιουνιου, 2023

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε pdf πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έγγραφο ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.