Τεταρτη 28 Οκτωβριου, 2020

RSS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

  1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ .pdf ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΤΟΥ ΤΕΥΔ (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)