Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

Διατμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» (β΄ έτος)

Διατμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» (β΄έτος)

 Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του Β΄ Έτους του Διατμηματικού εκπαιδευτικού  προγράμματος «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το οποίο αποτελεί και το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Για την οργάνωση του συνεργάζονται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Ι.Σ.Ο.Ψ.

Τo Ι.Σ.Ο.Ψ αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο φορέα, ο οποίος έχει την θεσμική ισχύ να εποπτεύει και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Γιαλιομική Ομαδική Ψυχοθεραπεία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αποτελείται από εγκεκριμένη ομάδα Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών, την οποία έχει πιστοποιήσει το διεθνούς φήμης  Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποίησης Yalom Institute, Usa,. Επίσης το ΙΣΟΨ είναι ο μοναδικός επίσημος πάροχος εκπαίδευσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση στην Ελλάδα και όλα τα μέλη του είναι έγκριτα μέλη της  Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία (IARPP).

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται δύο Τετάρτες κάθε μήνα 12 -14μμ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην αίθουσα  του Δ.Ι.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» τις ακόλουθες ημερομηνίες: 10 Οκτωβρίου 2018, 24 Οκτωβρίου 2018, 14 Νοεμβρίου 2018, 28 Νοεμβρίου 2018, 5 Δεκεμβρίου 2018, 19 Δεκεμβρίου 2018, 9 Ιανουαρίου 2019, 23 Ιανουαρίου 2019, 13 Φεβρουαρίου 2019, 27 Φεβρουαρίου 2019, 13 Μαρτίου 2019, 27 Μαρτίου 2019, 10 Απριλίου 2019, 17 Απριλίου 2019, 8 Μαΐου 2019 και 22 Μαΐου 2019.

Οι εκπαιδευόμενοι δεν θα λαμβάνουν βεβαίωση σπουδών, αν δεν έχουν παρακολουθήσει κατά 90% του ενδεδειγμένου εκπαιδευτικου πρόγραμματος .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Β΄ έτος του Διατμηματικού εκπαιδευτικού  προγράμματος «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» θα συμμετέχουν αποκλειστικά όσοι παρακολούθησαν επιτυχώς το πρώτο έτος.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι απόφοιτοι του δεύτερου έτους του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» θα λάβουν δίπλωμα σχετικής πιστοποίησης υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή Ι.Σ.Ο.Ψ και έναν τουλάχιστον  θεσμικό εκπρόσωπο του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο».

Θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν για να ολοκληρώσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα σχηματιστεί εφόσον τηρηθούν οι ανάλογες λειτουργικές και διοικητικές προϋποθέσεις αδειοδότησης από τις σχετικές υπηρεσίες του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» σε δεοντολογική συνάφεια  με το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το Διατμηματικό εκπαιδευτικό  πρόγραμμά «Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος» διδάσκεται δωρεάν στα πλαίσια  κοινωφελούς προσφοράς  του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Υπεύθυνος για τον ορισμό διδασκόντων και το περιεχόμενο  του προγράμματος σπουδών είναι ο διευθυντής  του Ι.Σ.Ο.Ψ. κ. Χαραλαμπίδης Σταύρος

Θεσμικός εκπρόσωπος του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» είναι ο Επικουρικός Ψυχίατρος κ. Κυριαζάκης Βασίλειος υπό την εποπτεία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Φωτόπουλου Βασιλείου.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Χαραλαμπίδης Σταύρος: εκλεγμένο Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών της Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία, Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ., μοναδικός Ευρωπαίος Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής/Επόπτης για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία από το Yalom Institute Usa, Διδακτικό Μέλος του Yalom Institute Usa & Διδακτικός Ψυχαναλυτής του Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa, Πιστοποιημένος Ψυχαναλυτής (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa,) Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από το International Board for Certification of Group Psychotherapies, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Διδακτικός και Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (MSc) στην Συμβουλευτική (Hull Univ., Uk), Υπεύθυνος και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ) εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος, Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών.

Κυριαζάκης Βασίλειος: Ψυχίατρος στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο, Απόφοιτος πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό,  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Εποπτεία (Ι.Γ.Α.Ψ.), Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία , Υπεύθυνος και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ) εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος τετραετή εποπτεία με τον Διευθυντή του Ι.Σ.Ο.Ψ. για θέματα ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπείας , Μέλος του Παγκόσμιου Ιστού Διαλογικού Εαυτού (D.S.N.), Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.

Μαθιούδης Κώστας: Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και Διδάσκων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατα Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, (Yalom Institute, USA), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Ψυχολόγος με Ειδίκευση στην Ψυχανάλυση(MSc), Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.

Κατεβάστε το αρχείο σε PDF πατώντας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο