Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Διενέργεια 1ης Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης με μοναδικό αριθμό 22DIAB000024333.

Μετάβαση στο περιεχόμενο