Σαββατο 24 Σεπτεμβριου, 2022

RSS

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8607/713273/05-07-2013

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ADOBE ACROBAT