Παρασκευη 24 Σεπτεμβριου, 2021

RSS

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ