Τριτη 16 Απριλιου, 2024

RSS

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Στη «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» Σ.Α.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ από τις 27.2.2024 ξεκίνησαν, δωρεάν για τους καταρτιζόμενούς μας, μαθήματα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συγκεκριμένα για τις ενότητες:  internet explorer (διαδίκτυο), Microsoft outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), word (επεξεργασία κειμένου) και excel (υπολογιστικά φύλλα).

 Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο κτίριο της σχολής μας, δύο ημέρες την εβδομάδα για δυο διδακτικές ώρες την ημέρα, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων (σύνολο ωρών 80). Στόχος μας είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιθυμούν, να δώσουν σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα, η Διεύθυνση της σχολής εξασφάλισε με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας, επιτραπέζιες μονάδες υπολογιστών για κάθε ένα ενδιαφερόμενο και διαμορφώθηκε αίθουσα με προβολέα και οθόνη. Η προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας κα Γιαννούλα Χριστοδούλου, η οποία είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, ανέλαβε τη διδασκαλία των καταρτιζόμενων αφιλοκερδώς.

Θεωρούμε σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες μάθησης στους καταρτιζόμενούς μας πέραν του προκαθορισμένου οδηγού σπουδών και για το λόγο αυτό πάντα προσπαθούμε να προσφέρουμε ανάλογες ευκαιρίες  στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την αμέριστη στήριξή τους, τον Πρόεδρο του Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, κο Αντώνιο Χλωρό, την προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής κα Γιαννούλα Χριστοδούλου και τους υπαλλήλους του Τμήματος  Πληροφορικής κο Σπυρίδωνα Γουλιδάκη και κο Παντελή Ζανιά. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο