Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1/11/2010

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη σε μορφή adobe acrobat pdf ή εδώ σε μορφή ms word doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο