Πεμπτη 23 Σεπτεμβριου, 2021

RSS

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(15) ΗΜΕΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

23/2/2011
Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή adobe acrobat pdf ή εδώ σε μορφή ms word doc.