Πεμπτη 25 Απριλιου, 2024

RSS

Τηλέφωνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Δρομοκαΐτειο – Τηλ.Κέντρο 213 2046000
213 2046100
213 2046200
Δρομοκαΐτειο – FAX 213 2046159
Εφημερείο (ΤΕΠ) 213 2046240
Προστασία του Πολίτη 213 2046298
213 2046124
Κοινωνική Υπηρεσία 2132046177
2132046178
Κίνηση Ασθενών 213 2046317
Εξωτερικά Ιατρεία 1 213 2046340
Εξωτερικά Ιατρεία 2 213 2046341
Τμήμα Γραμματείας 213 2046106
Τμήμα Προσωπικού 213 2046109
Γραφείο Προμηθειών 213 2046171
Τμήμα Οικονομικού 213 2046115
Κέντρο Ψυχοθεραπειών 213 2046210
ΚΨΥ Κορυδαλλού 210 4944937
ΚΨΥ Κερατσινίου 210 4256143
ΔΙΕΚ – Νοσηλευτική Σχολή 213 2046169
ΔΙΕΚ – Καθηγητές 213 2046269
ΔΙΕΚ – FAX 213 2046410
Μετάβαση στο περιεχόμενο