Τεταρτη 17 Απριλιου, 2024

RSS

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ.

Την Δευτέρα 20/11/2023 και την Τρίτη 21/11/2023 οι καταρτιζόμενοι/νες του Α’ εξαμήνου (Α1 και Α2 αντίστοιχα) του Δ.Ι.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» στα πλαίσια του μαθήματος Νοσηλευτική Ι. Η ξενάγηση περιλάμβανε την ιστορική αναδρομή του Νοσοκομείου μας και την περιήγηση στους χώρους του μουσείου όπου φιλοξενούνται μοναδικά εικαστικά έργα γνωστών καλλιτεχνών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εδώ στο παρελθόν καθώς και ιατρονοσηλευτικά εργαλεία παλαιότερων εποχών.   

Μετάβαση στο περιεχόμενο