Τεταρτη 7 Ιουνιου, 2023

RSS

Ισολογισμοί & Απολογισμοί Κληροδοτημάτων 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ισολογισμούς των κληροδοτημάτων έτους 2015 σε pdf.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον απολογισμό κληροδοτήματος Χ. Φαρμάνου έτους 2015 σε pdf.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον απολογισμό κληροδοτήματος Ε. Μικρουλάκη έτους 2015 σε pdf.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον απολογισμό κληροδοτήματος Ε. Ιερεμιδιάδη έτους 2015 σε pdf.