Τεταρτη 29 Ιανουαριου, 2020

RSS

Ευχαριστήρια επιστολή Αναπληρωτή Διοικητή προς τους εργαζόμενους του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο»

Έσοδα-Έξοδα Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπή Κληρώσεων 2020 (ορθή επανάληψη)

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Αντιδραστηρίων 2020

Πρακτικό Κληρώσεων Επιτροπών 2020

(Ορθή επανάληψη)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Ανάπτυξη δράσεων/δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2019

Έσοδα – Έξοδα Νοεμβρίου 2019