Πεμπτη 30 Νοεμβριου, 2023

RSS

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

12/11/2010
Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή adobe acrobat pdf ή εδώ σε μορφή ms word doc.

Μετάβαση στο περιεχόμενο