Παρασκευη 9 Δεκεμβριου, 2022

RSS

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ADOBE ACROBAT