Τεταρτη 28 Οκτωβριου, 2020

RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΔΩΝ ΔΕΚΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(σε αρχειο PDF)