Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΔΩΝ ΔΕΚΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(σε αρχειο PDF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο