Τεταρτη 23 Οκτωβριου, 2019

RSS

ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (ΔΟ-ΒΙ) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ  PDF