Τεταρτη 1 Φεβρουαριου, 2023

RSS

ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΟΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (ΔΟ-ΒΙ) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ  PDF