Τριτη 28 Ιουνιου, 2022

RSS

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (ΔΟ-ΒΙ) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ