Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος

Μετάβαση στο περιεχόμενο