Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α “Δρομοκαϊτειο”

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο