Παρασκευη 9 Δεκεμβριου, 2022

RSS

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 20 φωτοτυπικών μηχανημάτων

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη σε μορφή adobe reader

Πιέστε εδώ για να συμπληρώσετε το φύλλο συμμόρφωσης σε μορφή word