Τριτη 21 Μαϊου, 2024

RSS

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Πιέστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

Εδώ για να δείτε το παράρτημα

Εδώ για να δείτε την αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο