Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Συνέδριο της  Ε.Σ.Ν.Ε. 1.Συμμετοχη στο 51ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΕΣΝΕ

Συνέδριο της  Ε.Σ.Ν.Ε.  

Στα πλαίσια της προαγωγής της ερευνητικής δράσης στο πεδίο της Νοσηλευτικής επιστήμης, το εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό της Σ.Α.Ε.Κ. «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» σε συνεργασία με τους καταρτιζόμενους της σχολής μας, επιτέλεσε ερευνητικό επιστημονικό έργο και εκπόνησε συλλογικά τρείς εργασίες με τις οποίες συμμετείχε στο 51ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Μαΐου 2024 στην Νάξο. Θέματα εργασιών:

1) «Γνώσεις, επάρκεια και εκπαιδευτικές ανάγκες ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ψυχικής υγείας για την ανακουφιστική φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια»,

2)  «Γενετική και Ψυχική νόσος. Πόσο έχουμε προοδεύσει;» και

 3) «Οι ψυχικές διαταραχές του Συνδρόμου Μονάδας Εντατικής Θεραπείας».

 Οι εργασίες εγκρίθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και παρουσιάστηκαν ως ελεύθερες (προφορικές) ανακοινώσεις. Κύριο σκοπός μας αποτελεί η θέσπιση στόχων ποιότητας για ερευνητική δραστηριότητα και η ένταξη των καταρτιζομένων της σχολής μας στο ερευνητικό δυναμικό της Νοσηλευτικής επιστήμης. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο