Τριτη 23 Ιουλιου, 2024

RSS

Α’ Ψυχιατρικός Τομέας

Ο Α’ Ψυχιατρικός Τομέας αποτελείται από τρία ψυχιατρικά τμήματα, τα οποία είναι: α) Βελέντζειο 1887, Τμήμα χρόνιας νοσηλείας, β) Αγία Μαρκέλλα 1887, Τμήμα βραχείας νοσηλείας, και γ) Κουντουριώτειο 1922, Τμήμα βραχείας νοσηλείας.

Βελέντζειο – Τμήμα Χρόνιας Νοσηλείας

Το τμήμα αρχικά φιλοξενούσε χρόνια και οξέα περιστατικά (βραχείας νοσηλείας), αλλά σήμερα φιλοξενεί αποκλειστικά άνδρες χρόνιους νοσηλευόμενους με το μεγαλύτερο ποσοστό να πάσχει από σχιζοφρένεια, καθώς επίσης και ένα ποσοστό ασθενών με διανοητική καθυστέρηση. Με δυναμικότητα 35 κλινών σκοπός είναι η προετοιμασία των ασθενών για εγκατάσταση στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνουν: α) ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών, β) ομάδες κινητοποίησης, γ) ατομική προετοιμασία των ασθενών για τη μετάβασή τους σε ξενώνες και διαμερίσματα, και δ) οργανωμένες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Στους σχεδιασμούς της Διοίκησης είναι η σταδιακή μετεξέλιξη του τμήματος αυτού σε Τμήμα βραχείας νοσηλείας.

Αγία Μαρκέλλα – Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Το τμήμα της Αγίας Μαρκέλλας είναι από τα πρώτα τμήματα του νοσοκομείου και στεγάζεται σε κτίριο που ανεγέρθηκε το 1887. Είναι Τμήμα βραχείας νοσηλείας δυνάμεως 31 κλινών, παρόλο που λόγω πληρότητας των τμημάτων χρόνιας νοσηλείας φιλοξενεί και χρόνιους ασθενείς. Σε γενικές γραμμές στο τμήμα εισάγονται άτομα νεότερης ηλικίας, κυρίως άντρες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι υποτροπιάζοντες ασθενείς που πάσχουν από ψυχωσικές συνδρομές. Το τμήμα φιλοξενεί τους ασθενείς από 2-6 εβδομάδες με μέγιστο χρόνο νοσηλείας τους 3 μήνες.

Οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος είναι οι κλινική παρακολούθηση και η θεραπεία των εισαγομένων οξέων περιστατικών κατά τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου με, κυρίως εισαγγελικές εντολές.

Κουντουριώτειο – Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Το 1989 λειτούργησε σαν το πρώτο Τμήμα βραχείας νοσηλείας στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος. Στο τμήμα, δυναμικότητας 30 κλινών, νοσηλεύονται κυρίως άτομα με σχιζοφρένεια, άντρες και γυναίκες, με μέσο όρο νοσηλείας της τάξεως του ενός μήνα περίπου.

Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι οι ίδιες με αυτές του προηγούμενου τμήματος, όπως και όλων των υπολοίπων τμημάτων οξέων περιστατικών και βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο